TEMPEST Test ve Değerlendirme Laboratuvarı

Hakkımızda

TEMPEST Test ve Değerlendirme laboratuvarı (TTL),  gizlilik dereceli bilgi işleyen elektriksel ve elektronik teçhizattan kaynaklanan istenmeyen elektromanyetik enerji  emisyonlarını ve bu emisyonların araştırılması, incelenmesi ve kontrol altına alınması konularında test ve değerlendirmeler yapmaktadır.
TTL’nin kuruluşu, Ekim 1995 tarihine kadar uzanmaktadır. Uzun yıllar “EMC ve TEMPEST Test Merkezi” olarak hizmet veren laboratuvar, TÜBİTAK BİLGEM’in bilgi güvenliği alanına odaklanma hedefi doğrultusunda 2012 yılında ayrı bir laboratuvar olarak kurulmuştur. TTL laboratuvarı cihaz, sistem ve platformların TEMPEST testlerini gerçekleştirmektedir. TEMPEST bilgisayar, TEMPEST yazıcı, IP Kripto cihazları, kripto modülleri gibi cihazlar yanında milli gemi MİLGEM,  Göktürk uydusu gibi platformlar da test edilmektedir.  

TEMPEST Test Laboratuvarı, TEMPEST testlerinin yanında MSB Tesis Güvenlik Belgesi’nin bir ön şartı olan TEMPEST Tesisat Onayı görevini de yürütmektedir. Bu kapsamda savunma sanayi firmaları, güvenlik firmaları vb gibi gizlilik dereceli proje ve çalışmaların yapıldığı kurum ve kuruluşlar için TSK ve NATO standartlarına göre TEMPEST tesisat denetim ve onay görevlerini yürütmektedir.

TTL’de yapılan cihaz, platform test ve danışmanlıkları ve bu faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için yapılan Ar-Ge faaliyetleri yanında testlerin otomatize edilmesi için TEMPEST Otomatik Test ve Analiz Sistemi (TOTAS), TEMPEST Bina Değerlendirme Sistemi (TEBİDES), TEMPEST Ekran Kaçağı Algılama Sistemi (TEKAS) otomatik test araç ve gereçleri geliştirilmektedir.

TEMPEST