Hizmetler

Gizlilik dereceli bilgi işleyen tüm cihaz, sistem ve platformların (gemi, uçak, IHA, tank, füze, uydu vb.) NATO SDIP 27/1 “NATO TEMPEST Requirements And Evaluation Procedures” ve MST 401-1(A) “Türk Silahlı Kuvvetleri TEMPEST Standartları” dokümanlarına göre TEMPEST testleri yapılmaktadır.

Millî MY 401-1 (B) ve NATO SDIP 29/2 yönergelerine uygun olarak kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, güvenlik kurumlarının bina ve altyapılarında TEMPEST tesisat incelemeleri yapılmaktadır.
TEMPEST Test Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda verilmiştir: